Velkommen til Norkirken Molde!

En dynamisk og nytenkende kirke i Molde

Det er en stor glede å vite at du har tatt en tur innom våre nettsider, og at du på en eller annen måte enten er med eller ønsker å vite mer om det vi gjør og lever i Norkirken Molde. Menigheten ble startet opp i 2005 med et ønske om å nå de som bodde i Molde, men som ikke hadde et fellesskap eller som enda ikke hadde fått et møte med Jesus. Dette er fremdeles vårt ønske som menighet. Så velkommen om du ønsker å ta en tur innom vår menighet, eller enda bedre, ønsker å bli en del av vårt fellesskap.

Odd Magnus Venås

Odd Magnus Venås

Pastor

Det er en stor glede å vite at du har tatt en tur innom våre nettsider, og at du på en eller annen måte enten er med eller ønsker å vite mer om det vi gjør og lever i Molde-fellesskapet. Menigheten ble startet opp i 2005 med et ønske om å nå de som bodde i Molde, men som ikke hadde et fellesskap eller som enda ikke hadde fått et møte med Jesus. Dette er fremdeles vårt ønske som menighet, og min tjeneste som pastor handler om å kunne være med på å løfte frem hver enkelt med sine nådegaver, fokusere på bibeltro undervisning, samt se hvordan vi hjelper og elsker menneske, både her i Molde og der vi kan få bidra andre steder i verden.

Siste nyheter

fra Norkirken Molde

ICON

Taler

hør på taler her eller på Soundcloud eller iTunes

Sveinung Henden

“Å bli en del av dette fellesskapet har betydd mye i mitt liv”

Ønsker du nyhetsmail fra Norkirken Molde?

Velkommen inn i familien!

Neste samling

i Norkirken Molde