Om opplegget

I tiden som konfirmant tas mange viktige valg, og vi ønsker å bidra til å gi konfirmantene det beste. Vårt mål er at konfirmanten skal oppleve at det å være konfirmant i Norkirken Molde er en god kombinasjon av trygt fellesskap, gode forbilder og Jesus.

8 K-samlinger

Konfirmantene møtes til K-samlinger (Konfirmant-samlinger) der vi tar opp store, spennende og dagsaktuelle temaer som er med på å utfordre i forhold til retning videre i livet. Disse samlingene har vi sammen med konfirmanter fra andre menigheter i byen (Molde bedehus og Sion Molde).

Praksisgrupper

Her gis en spennende mulighet til å lære og praktisere innenfor ulike områder hver enkelt har en interesse for å lære mer om. Det kan da velges mellom Musikk (band og lovsang), Dans/drama (formidling og kreativitet), Crew (lyd, bilde, design), KRIK (idrett og leir). Det vil bli både undervisning og mulighet for å praktisere det som læres underveis.

Smågrupper

Det blir mulighet for å bli med i smågruppe under konfirmasjonstiden. Dette er en god mulighet til samtale og sosialt i en litt mindre setting, hvor det er god mulighet til å stille spørsmål og bli bedre kjent i en setting med mening.

Turer

Underveis i året legges det opp til noen turer. Blant annet til ungdomsfestivalen IMPULS i Trondheim som samler mer enn 400 ungdommer hvert år til en spennende helg sammen. Resten av turene vil være en overraskelse underveis:)

Pris

For hele konfirmasjonsåret er prisen 2000 kr. Dette inkluderer alt av materiell, mat, reiser og opplegg. Kost på turer vil komme i tillegg, men ellers dekkes alt med dette beløpet.

Tidspunkt

Opplegget vil vare fra september til konfirmasjonsdagen i mai. Påmelding skjer frem til oppstartsdato. Har du ellers spørsmål til opplegget eller andre ting er det bare å ta kontakt med Odd Magnus Venås, pastor i Molde-fellesskapet (97128928).

Mer om opplegget

Konfirmantene i Molde-fellesskapet møtes til K-samlinger (fellessamlinger en gang i måneden sammen med konfirmanter fra andre menigheter). Der har vi undervisning, samtale, sosialt og mat. Det blir også praksisgrupper der hver enkelt kan velge noe de har lyst til å lære mer om, og få prøvd seg litt. Det gis også mulighet for å bli med i smågruppe sammen med andre ungdommer der det snakkes åpent og relevant om livet. Vi reiser også på IMPULS, en ungdomsfestival i Trondheim, samt andre turer som organiseres underveis i konfirmantåret.

Man trenger ikke være medlem av Molde-fellesskapet for å konfirmere seg hos oss, og det er ingen problem å bli med selv om du ikke kjenner noen. Vi vil helt fra starten legge til rette for en trygg oppstart hvor du raskt blir kjent med de andre konfirmantene. Konfirmasjon er en bekreftelse på dåpen, ta derfor gjerne kontakt for en god dialog om du ikke er tidligere døpt.

I løpet av konfirmasjonstiden ønsker vi et godt fokus på og mye rom for spørsmål, og du vil selvsagt finne ut mer av hvem du er og hvilken retning du ønsker i livet ditt. Derfor legger vi til rette for mye samtale, undervisning, smågrupper, praktisk læring og tilrettelagte utfordringer for hver enkelt underveis i konfirmasjonstiden.

Hvis du er interessert eller ønsker å ha en dialog på om det er aktuelt med konfirmasjon, er det bare å ta kontakt med pastor Odd Magnus Venås på telefon eller epost (se info nederst). Påmelding åpner i mai, og det er mulighet for å melde seg på frem til informasjonsmøte 6. september.

Om Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet er en menighet med et bredt arbeid innen barn og unge, smågrupper, integrering, storsamlinger, leirer, familie og samliv, samt de initiativ som måtte komme fra folk som er en del av menigheten. Vi samles hver søndag på storsamling (kl 11 eller kl 19). Vår visjon er å “Følge Jesus, elske mennesker, nå verden”. Molde-fellesskapet består både av voksne i ulike aldre, og en stor del barn og unge. Vi er nå i en prosess med en økt satsning inn mot barn og unge, blant annet gjennom å bygge opp et godt konfirmasjons- og ungdomsarbeid, ansette barne- og ungdomspastor, samt videreutvikle arbeidet blant barn og tweens. Derfor er det spennende med alle som har lyst til å ta del i dette. Mer info finner du på våre nettsider og facebookside.

STORSAMLINGER

I Molde-fellesskapet samles vi hver søndag enten kl 11 (S11) eller kl 19 (S19), med fokus på å tilbe Gud, samt bygge fellesskap med hverandre.

BARNE - OG UNGDOMSARBEID

Menigheten har et rikt barne- og ungdomsarbeid med opplegg for ulike aldersgrupper, både på storsamlingene og i smågruppen gjennom uka.

MISJON

Molde-fellesskapet vil misjon, og det innebærer at vi har et stort hjerte for å nå mennesker med Jesu kjærlighet, både i ord og handling. Vi er med og bidrar inn i ulike misjonsarbeid rundt omkring i både Norge og verden.

VELSIGNE

Vi ønsker å velsigne byen vi bor i, og har ulike tiltak med fokus på å bety noe for de menneskene som bor i våre nærområder.

TA KONTAKT

Om det er noe du lurer på i forhold til opplegg, praktisk eller andre ting er det bare å ta kontakt.

ADRESSE

Torget 4
6413 Molde

TELEFON

97128928

EPOST

moldefellesskapet@gmail.com