5. mars 2019

Romerne 12,6-8 – Gonzalo Celi

Romerne 12,6-8 – Gonzalo Celi

Nådegaver er noe av det som også nevnes i Romerbrevet kapittel 12. Men hvordan kan vi finne ut mer om hva nådegaver er? Er det slik at jeg har nådegaver, og hvordan finner jeg i tilfelle ut mer om hvilke jeg har?

Gonzalo Celi, evangelist og menighetsplanter fra Ecuador, gir et innblikk i dette som helt klart utfordrer til å tenke nytt om hvordan jeg kan bli bedre kjent med meg selv og det Gud har gitt meg.

Spørsmål til smågruppeopplegg:
1. Les om nådegaver i Rom 12, 6-8 og 1 Korinterbrev 12,1-11. Hva virker kjent av dette, og hva er litt vanskelig å gripe fatt i av det som nevnes her?
2. Kan du gjenkjenne noen av disse nådegavene i ditt liv? Hva er egentlig den viktigste grunnen til at vi får nådegaver fra Gud?
3. På hvilken måte kan det å være i et fellesskap/menighet/smågruppe føre til at vi hjelper hverandre til å oppdage og bruke våre nådegaver?

Legg igjen kommentar

Your email address will not be published.