Bli med på årets menighetsweekend 9.-11. september Meld deg/dere på!

Norkirken Molde - Hjemmekirke

Hvordan vi kan være et fellesskap samtidig som vi befinnner oss i hvert vårt hjem?

Norkirken Molde i tiden fremover

Hvordan bidra i en tid med avstand og hvor det samtidig er et stort behov for nærhet?

Vi er i ferd med å gå inn i en tid de fleste av oss aldri har erfart før. Isolasjon, avstand, usikkerhet og mange spørsmål preger nå alles hverdag, og det er selvsagt vanskelig å forholde seg til. Vi er vant til å ha en viss kontroll, kunne ta vare på oss selv, og vite at omstendighetene rundt oss er forholdsvis forutsigbare. Nå når de ikke er det blir viktigheten av å stole på Gud og fellesskapet, enda større.

Derfor ønsker vi i Norkirken Molde å la en tid med fysisk avstand til hverandre, samtidig gi muligheter for å stå nært sammen.


Som menighet vil vi i tiden fremover tilby fellesskap på følgende måter:

  • Møtepunkt digitalt: Vi avlyser alle storsamlinger og arrangement, men ønsker å legge tilrette for å møtes digitalt på søndager, samt andre møtepunkt og undervisningsmuligheter på andre dager i uka. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.
  • Bønn: Vi oppfordrer til bønn i mindre fellesskap innad i familier eller med få mennesker tilstede. På nåværende tidspunkt anbefaler vi ikke å samle grupper på mer enn 5 personer på samme sted.
  • Smågrupper: Samlinger for smågrupper bør ikke være med mer enn 5 personer, og et godt alternativ kan være å møtes som smågruppe via videokonferanse (messenger, zoom, skype e.l.)
  • Bidrag og hjelp: For de som har et ønske om å hjelpe eller som selv trenger hjelp legger vi ved et skjema som kan fylles ut av de som ønsker det. Mer enn noen gang er det viktig at vi ikke tenker at vi skal klare alt selv eller ha nok med oss selv, men at vi bruker noe av det vi har til å tenke på de rundt oss.

Oversikt over det som skjer og tips til ulike målgrupper

Gi beskjed om dine behov eller ønsker om å hjelpe

I skjemaet under kan du sende inn behov til menigheten. Om folk sitter i karantene og trenger hjelp til å handle, eller du trenger noen å snakke med, eller du har bønneemner, eller du ønsker å hjelpe andre, så kan du fylle ut i skjemaet under.

I tiden fremover vil vi bruke våre ressurser på

  • Formidle gode ressurser til hverandre i en ny situasjon (digital storsamling, undervisning, tro i hjemmet, osv.)
  • Støtte og hjelpe medlemmer som trenger det (vær frimodige med å ta kontakt)
  • Formidle og be for bønnebehov
  • Formidle og legge tilrette for fellesskap via digitale ressurser (se over)
  • Levere en overraskelse i deres postkasser snart (ja nå kan du lure)
  • Legge tilrette for å kunne hjelpe hverandre og andre i en vanskelig tid

"Herren er mitt berg og min borg og min befrier,

          min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.

          Han er mitt skjold og min frelse,

          min styrke og mitt vern."

Salme 18,3