Romerne 12,2 – Odd Magnus Venås
Sermons

Romerne 12,2 – Odd Magnus Venås

I vår nye taleserie om Romerne 12 skal vi nå ta for oss vers 2, og det er pastor Odd Magnus Venås som taler over dette temaet. Spørsmål til smågruppeopplegg: Hvor bevisst opplever du å være på verdensflasken og hvordan det påvirker deg? Hva er ditt forhold til det politisk korrekte? 2. Hvordan er din...

Hverdagsliv: Søndag – Odd Magnus Venås
Sermons

Hverdagsliv: Søndag – Odd Magnus Venås

Søndag er en annerledes dag for de fleste av oss. Men hva preger din søndag og måten du tenker at denne dagen kan benyttes på best mulig måte? Odd Magnus Venås taler om dette temaet. PDF av presentasjonen som ble brukt i talen finner du også her. Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Hva er søndagen for...

Hverdagsliv: Måltid – Odd Magnus Venås
Sermons

Hverdagsliv: Måltid – Odd Magnus Venås

Er måltid noe som kun handler om å få i seg mat når vi er sultne eller ligger det kanskje noe mer i det? Hva sier Bibelen oss om måltid og mat? Få med deg denne talen hvor Odd Magnus ser på ulike aspekt av hvordan måltid også er et viktig område vi kan bli...

Hverdagsliv: Penger – Odd Magnus Venås
Sermons

Hverdagsliv: Penger – Odd Magnus Venås

Penger er noe Bibelen sier veldig mye om (halvparten av Jesu lignelser, hvert fjerde ord i Matteus, Markus og Lukas, og hvert sjette ord i NT). Så da er det vel greit å snakke litt om penger av og til. Men hva er egentlig penger, og hvordan skal vi forholde oss til det? Odd Magnus...