Bli med på årets menighetsweekend 9.-11. september Meld deg/dere på!
playlist

De 7 sendemenigheter

I Johannes Åpenbaring møter vi i starten på noen veldig spennende brev som sendes til 7 menigheter i Asia. Disse skal vi nå dykke inn i og tror det er veldig aktuelt også for mennesker og menigheter i vår tid.