Er du ny? Velkommen til Norkirken Molde Finn ut mer om oss

Givertjeneste

Det er en stor velsignelse å gi

Givertjeneste i Norkirken Molde

Gleden av å gi

Det er en glede å gi. Med en åpen hånd er det alltid mye mer av at man både gir og får. Derfor vil vi på en positiv måte utfordre på å oppleve at Norkirken Molde er en storfamilie hvor vi både kan gi og få, også med våre penger.

I et felleskap har vi alle mulighet til å bidra, på forskjellige måter. Menigheten består av mange rause mennesker som gir av egne gaver, talenter, tid og ressurser for å forvalte det Gud har gitt oss på best mulig måte. Dersom du tilhører vårt fellesskap, regner vi deg som en del av familien.


Kollekt vs fastgivertjeneste

I Norkirken Molde har vi hele tiden hatt en kultur på at all kollekt på våre storsamlinger gis ut til andre enn oss selv. Dette har vært en stor velsignelse å få lov til å gjøre, og vi ønsker at det skal fortsette å være slik! Kollekt blir derfor det vi gir på toppen av den faste givertjenesten. Prinsippet er enkelt: dersom du tilhører menigheten fast, blir du invitert til å gi til menigheten fast. Vi har til og med sluttet med årskontingent for voksne, nettopp for å tydeliggjøre at fastgivertjeneste er den beste måten å støtte menighetens spennende arbeid inn i fremtiden og samtidig ut i verden.


Hva går den faste givertjenesten til?

Å være menighet innebærer mange ulike investeringer som for eksempel:

  • Leie av lokaler til både storsaminger, kurs og kontor
  • Gjennomføring av arrangement, leirer og seminar
  • Investeringer i de ulike tjenestegruppene
  • Lønn til ansatte
  • En god velkomst til nye
  • Bidrag inn i lokalsamfunnet
  • Utrustning og oppfølging av ledere
  • Videre satsning på barne- og ungdomsarbeid
  • Generell oppfølging av medlemmer og deres behov
  • Bidrag inn i misjon ut over det som gis i kollekt


Vi håper derfor at du som er medlem i menigheten eller ønsker å bli det, også tar en vurdering på å være med og investere i alt det spennende vi holder på med i Norkirken Molde. Enten i form av å starte å bli fastgiver, eller vurdere om du ønsker å høyne beløpet.


Hvorfor gi?

Gud er ikke ute etter pengene våre, men hjertene våre (Matt 6, 19-24), men der din skatt er der vil også ditt hjerte være. Å gi raust hjelper oss slik at vi ikke blir bundet av penger, gjør det lettere å stole på Gud, samt gir rom for at pengene våre kan ha evig betydning.

Tienden er en bibelsk praksis som vi anbefaler, det vil si å gi 1/10 av all vår inntekt tilbake til Guds hus. Ikke la dette verken skremme deg fra å starte og gi en mindre andel, eller hindre deg fra å gi mer. Du står uansett fri til å gi det du har lyst til, etter eget ønske og evne – valget er opp til deg! (2. Kor 9, 7-8). 

Ved å tegne en avtalegiro, trekkes et fast beløp fra din konto hver måned. Dette er det enkleste og rimeligste for Norkirken Molde. Gå inn på linken unde, fyll ut feltene og skriv under avtalen elektronisk med bankID.

Du kan også opprette avtalegiro ved å henvende deg til møtevertene på gudstjenesten dersom du ønsker dette. Da kan du få hjelp til å fylle ut et digitalt fastgiverskjema der.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å sette opp eller endre avtalen. 

920 64 803 eller via kontaktskjema under.

Har du spørsmål knyttet til fastgivertjeneste?

PS. Kun økonomiansvarlige har innsikt i det som gis til menigheten, og de har selvsagt taushetsplikt på alle opplysninger og spørsmål som har med dette å gjøre.

Minner også om at det er mulig å få skattefradrag for inntil 25 000 kr i 2023, noe som selvsagt kan gjøres gjennom menighetens fastgivertjeneste.