Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag

Misjon

Med et stort engasjement for verden