Myanmar

Et land i stor endring og mange åpne dører

Dører som åpnes for Jesus

Myanmar (også kjent som Burma) har i mange år vært under et strengt militærregime i mange tiår, men har de siste 9 årene opplevd gode prosesser i demokratisk retning. Dette har også åpnet nye muligheter for å gjøre Jesus kjent her på ulike måter.


6 % i landet er kristne, men det er fortsatt veldig mange som ikke har fått høre om Jesus. Det er også slik at de kristne bor i enkelt områder av landet, mens andre områder i veldig liten grad har hatt muligheten til å høre evangeliet.

Misjonsarbeid koordinert av YWAM Kona

Gjennom Ungdom i Oppdrag sin base på Hawaii har det blitt tatt et initiativ til å samle ulike organisasjoner og menigheter for å disippelgjøre en nasjon som nå er i en spennende omveltning. Mer enn 130 organisasjoner er hittil involvert i et spennende misjonssamarbeid som innebærer evangeliseringskampanjer, ledertrening, oppfølging av lokale menigheter, diakonale prosjekt og bidrag til å bygge opp nasjonen på en god måte.

Norkirken Molde sitt bidrag

Vi som menighet opplever det veldig spennende å være med inn i dette misjonssamarbeidet. Dette gjør vi gjennom å sende et team og finansierer en av 7 evangeliseringskampanjer som skal arrangeres rundt omkring i Myanmar i januar 2020. Dette vil handle om alt fra evangelisering, bønn, ledertrening, praktiske oppgaver, relasjonsbygging, diakoni, osv.


I fortsettelsen av dette vil vi vurdere hvordan vi på best mulig måte kan være med og bidra langsiktig i dette arbeidet. Det er selvsagt også stor åpning for andre personer og menigheter til å bli med på det.


Håkon Berg, som er en del av Norkirken Molde, har allerede vært der to ganger, og vil være vår kontaktperson inn mot dette misjonsarbeidet.


Mulighet for å bidra

Om du ønsker å ta del i dette spennende misjonsarbeidet er det konkrete muligheter for å bli med på dette.

  • Be for arbeidet og for landet
  • Være med og finansiere evangeliseringskampanjen vi har tatt ansvar for. Totalt er det snakk om 120 000 kr (50 000 kr samlet inn hittil)
  • Bli med på team til Myanmar i januar 2020. Datoen som er satt opp er 10.-22. januar.

Vil du ha mer info om tur som planlegges til Myanmar i januar 2019? Ta kontakt i skjemaet under