Er du ny? Velkommen til Norkirken Molde Finn ut mer om oss

Dåp

"Gå derfor ut i det dere døper dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn"

Dåp i Norkirken Norge er stor fest! I dåpen tar Gud i mot oss, gjør oss til sine barn og inviterer oss inn i sitt rike. Det er ikke på bakgrunn av det vi har gjort eller hvorvidt vi er gode nok, tror nok eller vil det nok, men det er en invitasjon vi tar i mot fra Han som elsker oss og tar imot oss slik som vi er.

Hva dåpen er

I dåpen er det Gud som handler. Gud gjenføder den som blir døpt til et nytt liv. Dåpen virker ikke uavhengig av tro. Troen er en gave Gud gir til den som kommer til ham. Jesus befaler oss å gjøre disipler og døpe dem i den treenige Guds navn. Vi tror at alle mennesker er av en syndig menneskeslekt (Rom 5,12-16; Ef 2,1-3) og trenger å bli døpt, både barn og voksne. Slik det i Bibelen står om at de ble døpt med ”hele sin familie” jf Apg 16,33; 16,15; 1 Kor 1,16 og at vi skal gjøre det til ”alle folkeslag” jfm Matt 28,19. Dåpen er et nådemiddel, noe som betyr at det ikke avhenger av vår egen bekjennelse, men av hva Gud kan gjøre i oss.

Vår dåpspraksis

Hvis du melder deg selv eller barnet ditt opp til å bli døpt, vil du bli invitert med på en dåpssamtale hvor du får vite mer om hva dåpen innebærer. Her vil du også få praktisk informasjon og trygghet på hvordan vi praktiserer dåp i Norkirken Molde.  

Hvem som kan døpe seg

Alle er velkomne til å melde seg opp til dåp, uavhengig av alder, bakgrunn, kirkelig tilhørighet eller medlemskap. Vi praktiserer dåp på luthersk grunnlag og tro, med full neddykkelse eller overøsing for de som ønsker det. Vi døper både barn, ungdom og voksne som ikke er blitt døpt tidligere.

Ønsker å melde inn til dåp