Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag

Bønneemner

Vi vil veldig gjerne be, både for deg og det du måtte ha på hjertet

Bønneemner

I Norkirken Molde tror vi og har mange erfaringer med at bønn gir frukter. Derfor vil vi gjerne ta imot bønneemner eller ta imot deg for å be.


NB: Alle bønneemner behandles konfidensielt, i likhet med den informasjon som gis om noen ønsker å bli bedt for.