Inkluderingsmiddag Bli med eller ta imot noen nye på middag Meld deg på

Bønneemner

Vi vil veldig gjerne be, både for deg og det du måtte ha på hjertet

Bønneemner

I Norkirken Molde tror vi og har mange erfaringer med at bønn gir frukter. Derfor vil vi gjerne ta imot bønneemner eller ta imot deg for å be.


NB: Alle bønneemner behandles konfidensielt, i likhet med den informasjon som gis om noen ønsker å bli bedt for.