Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag
playlist

Samfunnsbyggere

Er det slik at vi er med på å bygge et samfunn eller er det samfunnet som bygger oss? Og på hvilken måte skal vi forhold oss til de ulike samfunnsområdene vi har rundt oss?