Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag
playlist

Valg

På hvilket grunnlag tar du valg i ditt liv? Bli med på en spennende taleserie som helt sikkert vil gi solid input og hjelp til å ta gode valg.