Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag

Tjeneste

Vi er skapt til å tjene!

Ønsker du en tjeneste?