Er du ny? Velkommen til Norkirken Molde Finn ut mer om oss

Hva vi tror

I Norkirken Molde

Vi tror på

JESUS Kristus

Jesus er i sentrum av alt. Vi tror at Jesus er den eneste veien til Gud. Han levde uten synd og med et eksempel til etterfølgelse, døde på korset, stod opp igjen og seiret over døden slik at vi kan få tilgivelse og nåde i han. Vi tror at Jesus også vil komme igjen slik han selv har lovet.

Treenigheten

Vi tror på en evig Gud som er skaper av alt. Han eksisterer i tre personer, Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd. Han er kjærlighet og hellig.

Bibelen

Vi tror at Bibelen er Guds ord. Det er autoritet, eksakt og kan benyttes inn i enhver situasjon i våre liv.

Syndefallet

Vi tror at synd har brutt relasjonen mellom oss og Gud, og dermed også den hensikt han har for våre liv.

Forsoning

Vi tror at at for å ta imot tilgivelse og en ny start med Gud, må bekjenne våre synder, tro på Jesus og gi våre liv til hans vilje for oss.

Kirken

Vi tror på kraften og viktigheten av kirken og det behovet de troende har av å møtes regelmessig.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål du gjerne vil stille oss om det vi tror på i Norkirken Molde, er det selvsagt bare å ta kontakt. Vi vil gjerne høre mer om hva du tenker eller lurer på!