Inkluderingsmiddag Bli med eller ta imot noen nye på middag Meld deg på

India

Kings Way i New Dehli

Medlemmer i menigheten er også engasjert i Ungdom i oppdrag sitt arbeid i New Dehli i India. Her driver organisasjonen både diakonale tiltak og menighetsbyggende arbeid. Både team med familier og team med voksne har vært på turer til India. Våren 2019 reiste et team med ungdommer fra menigheten for å være med i arbeidet i Kings's Way. Menigheten bidrar med økonomisk tilskudd til prosjektet, samt at vi har folk som er med på å følge opp lederne som er en del av dette arbeidet.