Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag
playlist

Livshistorier i GT

Bli kjent med personer kalt av Gud, og hva det også kan ha med våre liv å gjøre.