Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag
playlist

Fellesskap

Hva er det egentlig å være i et fellesskap som følger Jesus? Det er noe vi i høst ønsker å se mer på og finne essensen i.