Er du ny? Velkommen til Norkirken Molde Finn ut mer om oss

Opplegg for søndag 29. mars

Velkommen til digital storsamling i Norkirken Molde

Livestream av storsamlingen

Vi er igang med livestreaming av storsamling hver søndag kl 11. Du kan enten få med deg hele storsamlingen i sin helhet, eller se nedover om du vil gå inn på enkelte element av det som ble presentert.

Lovsang og bønn

Vi ønsker hjertelig velkommen til storsamling i Norkirken Molde, og hvor vi idag skal få bli bedre kjent med Josva. Men la oss først be og lovsynge. Bruk gjerne lovsangen som handler om hvordan Jesus er vår redningsmann, både gjennom det han har gjort for oss ved å dø og stå opp igjen, men også fordi han kan redde oss i de situasjonene vi havner i.

Radiate - Hjerteslag

Nattverd

La oss feire nattverd sammen, selv om det blir på ulike steder. Du/dere kan finne frem brød og rød saft og feire dette sammen. Her er rekkefølgen for nattverdsliturgien som dere kan benytte dere av.

Minner om at nattverd handler om at den som tror på Jesus og tror at vi får ta imot tilgivelse gjennom hans død og oppstandelse inviteres til nattverd.


Trosbekjennelsen

Kan her bruke en av tre trosbekjennelser (apostoliske, nikenske, athanasianske), men hvor vi hovedsakelig bruker den apostoliske:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår herre,

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyde hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirker, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv, Amen.


Herrens bønn

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen


Innstiftelsesord

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa:

«Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 

På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa:

«Dette begeret er den nye pakt i mitt blod.

Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!


Ved utdeling

Jesu kropp, ofret for deg

Jesu blod, utøst for deg


Avslutning:

Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

Fred være med dere.

Barneopplegg

Få med deg et veldig kjapt intervju med Reflexmannen!

Reflexmannen hilser

Kollekt

Hver søndag har vi fokus på å bidra inn i et misjonsarbeid utenfor oss selv. Denne søndagen er det innsamling til Normisjon sitt arbeid i Senegal. Selv om det på nåværende tidspunkt ikke er noen misjonærer der, grunnet evakuering av alle nordmenn fra landet, har det skjedd mye spennende der som vil fortsette inn i fremtiden.


Derfor må dere gjerne gå inn og gi en gave via Vippsnr 73912 og velge "Gi dagens kollekt". Alt som kommer inn går spesifikt til dette.

Tale

Mens de voksne skal få høre på en tale, gir vi barna mulighet til å få med seg et eget opplegg både får de minste og de litt større via linken under.

I vår taleserie om Livshistorier i GT er vi nå kommet til David. Her får du høre Richard Nordvoll tale om hvordan vi kan lære både av Davids gode sider, men også av de feil og mangler han erfarte.

Livshistorier i GT - David

Bønn

Sett gjerne også av tid i bønn, til å be for situasjonen, for hverandre og for alle de som rammes på ulike måter av det som nå rammer hele verden.

Be gjerne for disse temaene:

 • Helsesituasjonen til de som er smittet
 • At spredningen må stoppes
 • At det blir funnet en kur
 • Alle helsearbeider som vil stå i en krevende jobb i tiden fremover
 • For alle kristne fellesskap og at vi finne gode måter å leve i fellesskap
 • Bidrag og hjelp inn til de som trenger det
 • Den økonomiske situasjonen både globalt og i hver enkelt persons liv
 • Tillit til Gud i en vanskelig tid
 • Alle barn som nå trenger trygghet og gode rammer
 • For hvert enkelt land (spesielt de som er hardest rammet)

Informasjon

Minner ellers om informasjon om hvordan vi forholder oss til koronatiden i menigheten i linken under.

 • På torsdag 2. april kl 20 blir det tidenes første digitale årsmøte. Møt opp fra ditt hjem!
 • Neste storsamling blir 5. april kl 11, denne gangen med en familiestorsamling for alle aldersgrupper. Bare å glede seg!


Du finner ellers informasjon og tips til input for ulike målgruppe på våre nettsider eller ved å klikke på linken under:

Har du noen behov for hjelp eller ønsker å hjelpe kan de meldes inn via linken over.

Vi kalles nå til å bidra for hverandre, men trenger nye måter å gjøre det på, så vær gjerne kreative med dette.


Kirkekaffe får vi rett og slett be hver enkelt om å fikse idag, så får alle det som de vil på den fronten:)

Velsignelsen

"Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!"

4 Mos 6,24-26