Storsamlinger online Her kan du se takkesøndagen via livestream kl 11 på søndag. Se takkesøndag

Molde Soul Kids

Barnekor i Molde i aldersgruppen førskolebarn (5 år) - 4.klasse

Info om Molde Soul Kids

Mandag 21. oktober starter Soul Kids opp i Molde!

Sted: Røbekk kirkesenter.

Tid: 17.30 - 18.30

Alder: førskolebarn (5 år) - 4. klasse

Datoer for høsten

21.oktober (oppstart)

04.november

18.november

02.desember

16.desember